Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje Kunigas Robertas URBONAVIČIUS atleistas iš Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šiluvos Švč. Mergelės Gimimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas. Kunigas Marius BOREIŠA paskirtas Raseinių Švč. Mergelės Marijos...

  Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu paskyrė vyskupą Kęstutį Kėvalą Šiandien, 2020 m. vasario 19 d. Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu vysk. Kęstutį Kėvalą. Vysk. Kęstutis Kėvalas gimė 1972 m. vasario 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo Kauno technologijos universiteto...

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresas.

Sausio 26-ąją, Visuotinėje Bažnyčioje pirmą kartą švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Romos, Šv. Angelės Meriči bažnyčioje, vyks kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresas. Šv. Angelės Meriči parapija Romos Nomentano rajone (Via di Sant’Angela Merici, 57) buvo įkurta 1963 metais. Krikštyklos formą primenanti...

Sausio 13-ąją Marijos diena Šiluvoje

Sausio 12 d. vakare Šiluvos bazilikoje prasideda 13 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Sausio 13 d. šv. Mišios: 8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje. 10 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. 10.45 val. Švč. Sakramento adoracija. Rožinio malda. 12 val. iškilmingos...

PAMALDŲ LAIKAS KALĖDINIU LAIKOTARPIU

Gruodžio 24 d. Šv.Mišios 12 val. Bernelių Šv.Mišios 22 val. Gruodžio 25 d. Šv.Mišios 8 val. ir 12 val. Gruodžio 26 d. Šv.Mišios 12 val. Gruodžio 31 d. Šv.Mišios 12v val. ir 17 val. Sausio 1 d. Šv.Mišios 12 val....

  Šiluvos Apsireiškimo koplyčios autoriaus, architekto ANTANO VIVULSKIO (1877-1919) minėjimas. 9.00 Šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje minimas jos autoriaus mirties 100-metis. 13.30 Vaišės muziejaus salėje. Dr. Skirmantės Žeimienės paskaita apie A.Vivulskio kūrybą ir jo asmenybę bei originalių jo darbų pristatymas.  

Sakralinės muzikos festivalis „Regina angelis“

Jau spalio viduryje Šiluvą užlies sakralinė muzika: visą savaitgalį – spalio 12-13 dienomis – Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje giedos chorai ir skambės sakralinės muzikos festivalis REGINA ANGELIS. Festivalio koncertuose jūsų laukia net 8 chorai, Lietuvos kariuomenės orkestras ir jaunosios...

Kasmet bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis

Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežiaus dokumentas, įvedantis naują kasmetinį minėjimą, paskelbtas šį pirmadienį, rugsėjo 30 dieną, kurią Bažnyčios liturginiame kalendoriuje...

Sigitas TAMKEVIČIUS paskirtas kardinolu.

  Rugsėjo 1 dieną popiežius PRANCIŠKUS paskyrė Bažnyčiai trylika naujų kardinolų. Plačiau žr. https://www.vaticannews.va/…/papa-concistoro-cardinali-otto…>> Tarp jų yra mūsų arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS, šią dieną taip pat paskirtas kardinolu. Nuoširdžiai džiaugiamės, dėkojame Dievui ir popiežiui Pranciškui!