Katalikiška vasaros stovykla

  PROGRAMOJE: kūrybinės dirbtuvės, malda, sportas, teminiai vakarai, žygiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Tavęs laukia energingi savanoriai, bendraminčiai, nauji draugai ir dar daugiau! Dalyvių amžius: 13–17 m. (grupės skirstomos pagal amžių). Laikas: 2020 m. rugpjūčio 18–23 d. (6 dienos, 5...

  Minint Šv. Jono Krikštytojo gimimą, birželio 24-ąją naujojo arkivyskupo sutiktuvės prasidės 11 val. prie Kauno arkikatedros durų. Iškilmingą Eucharistijos liturgiją arkivysk. K. Kėvalas švęs drauge su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais,...

  Birželio 12 d. (penktadienis) nuo 19 val. iki ryto 8 val. • 13-os valandų naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija laukiant Marijos dienos (Bazilikoje) Birželio 13 d. (šeštadienis) 8.00 • Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje) 9.00 • Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje) 10.00 • Šv. Mišios (Bazilikoje) 10.45 • Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)...

Tėvo diena

  KVIEČIAME Į PIRMĄ VIEŠĄ RENGINĮ ŠILUVOJE (PO DAUGIAU NEI DVIEJŲ MĖN.) LAUKO ERDVĖJE, AIŠKU, APRIBOJIMAI NIEKUR NEDINGO. VISŲ JŲ PRAŠOME LAIKYTIS. KADANGI IR DALYVIŲ SKAIČIUS YRA APRIBOTAS, PRAŠOME REGISTRUOTIS TEL. NR. 861621480 PAGARBIAI – ORGANIZATORIAI

Sekminių savaitgalis ir ligonių diena Šiluvoje

  Ateinantį sekmadienį švęsime Sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimą ir Bažnyčios gimtadienį. Tad šį ypatingą savaitgalį, užbaigiantį Velykų laiką, kviečiame jungtis į maldą ypatingai atveriant širdis Dievo Dvasiai! Tačiau dėl Covid-19 viruso grėsmės vis dar galiojančių valstybinių viešų renginių apribojimų...

  Lietuvoje nuo gegužės 10 d. sekmadieniais vėl galima dalyvauti Mišiose 2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis...

Pamaldos gegužės mėnesį

  GEGUŽĖ. Informacija dėl pamaldų Šiluvoje: Šv. Mišios darbo dienomis 12 ir 19 val. bazilikoje, šeštadieniais – 10, 12 ir 19 val. bazilikoje. Jose vyskupų nutarimu galima dalyvauti laikantis visų asmeninio saugumo priemonių bei mažiasiai 3 metrų atstumo vienas nuo...

DIEVO MOTINA ŠVIESOS IR VILTIES NEŠĖJA

  Jau už savaitės, pirmąjį gegužės sekmadienį, kviečiame drauge su Šiluvos Dievo Motina Marija ypatingai minėti Motinos dieną! Jos išvakarėse, gegužės 2 d. (šeštadienį) 20 val. nuotolinė konferencija „Štai tavo Motina“ su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku. O gegužės...

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

  LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS informacija, kaip vyks pamaldos ir sielovada tęsiantis karantinui (nuo balandžio 27 d.) Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta...