Marijos diena

2019 m. sausio 13 d., sekmadienis
Marijos diena ŠILUVOJE:
Meldžiamasi už Lietuvą, jai aktualiomis ir savo asmeninėmis intencijomis.

Šv. Mišios:

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje.

10 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

11 val. Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda Bazilikoje.

12 val. iškilmingos šv. Mišios Bazilikoje.

Po šv. Mišių iki 16 val. – Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje. 15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis.