Lotyniškos Mišios

 

Kviečiame prisiliesti prie lotyniškosios liturgijos grožio ir pažinti tūkstantmetės tradicijos grožį – Rugpjūčio 15 d. 14 val. Šiluvos bazilikoje bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios ir giedamas grigališkasis choralas, kurį atliks Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos scola cantorum. Šv. Mišias aukos kun. Robertas Urbonavičius