Kunigų skyrimai (2018 06 19)

Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2018 06 19):

Kun. Darius VASILIAUSKAS paskirtas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaru ir Apsireiškimo koplyčios bei šventovės rektoriumi.

Kun. Vitas KAKNEVIČIUS atleistas iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru.

Nuoširdžiai linkime sėkmės ir Dievo palaimos bei vedimo broliams kunigams Vitui ir Dariui naujose tarnystėse!