Kunigų skyrimai (2018 09 14)

Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2018 09 14):

Kun. Ramutis JANŠAUSKAS atleistas iš Šiluvos parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Kauno arkikatedros parapijos altaristu.

 

Spalio 28 d. Šiluviškiai dėkojo už kunigo Ramučio 12 metų tarnystę Šiluvoje ir atsisveikindami išlydėjo į naują paskyrimo vietą.