Kultūros ministerija pritaria Šiluvos plėtrai

Savivaldybės meras Algirdas Gricius iš Kultūros ministerijos sulaukė rašto“„Dėl religinio turizmo skatinimo Šiluvoje programos“, kuriame pažymima, kad ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, išnagrinėjo Raseinių savivaldybės mero A. Griciaus pateiktus pasiūlymus dėl religinio turizmo skatinimo Šiluvoje ir iš esmės jiems pritaria.„Patvirtiname, kad programa turi didelį potencialą paskatinti kultūrinio turizmo plėtrą regione, prisidedant prie vietos kultūrinių išteklių aktualizavimo, vietos patrauklumo didinimo, didesnio gyventojų įtraukimo į aptarnavimo paslaugų teikimą“, – teigia Janina Krušinskaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vedėja, pavaduojanti ministerijos kanclerį.Kultūros ministerijos atstovė atkreipė dėmesį, kad paskelbimo valstybei svarbiu projektu procedūros turi atitikti Vyriausybės reikalavimus, o iniciatyvos turėtų imtis suinteresuotos institucijos, todėl siūloma atstovų susitikimą dėl minėtos programos priemonių įgyvendinimo galimybių organizuoti ne Vilniuje, o Raseiniuose arba pačioje Šiluvoje. Raseinių rajono savivaldybės mero sukviesti suinteresuotų institucijų atstovai galėtų vietoje geriau įsigilinti į esamas problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.Programos priemonių plane numatyti veiksmai leidžia daryti išvadą, kad sėkmingai programos plėtrai yra visų pirma būtina vystyti rinkodarą bei gerinti susisiekimo ir paslaugų infrastruktūrą, – atkreipiamas dėmesys rašte, o kartu siūloma pasidomėti kitų ministerijų įgyvendinamomis priemonėmis rinkodaros ir verslumo skatinimo srityse. – Taip pat dėmesį reikėtų skirti tinkląveikai, partnerysčių su nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis, bendruomenėmis, verslu kūrimui, bendradarbiavimui su turizmo informacijos centrais taip pat organizacija „Keliauk Lietuvoje“.Kultūros ministerija šiuo metu yra parengusi Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos projektą, kuriuo siekiama apibrėžti kultūros kelių Lietuvoje plėtros, paramos ir palaikymo sistemą. Tikimasi, kad tokia sistema padės tarpinstituciniu lygiu susitarti dėl bendrų prioritetų ir kriterijų skiriant dalinę paramą kultūros kelių projektams. Religinio turizmo maršrutai Šiluvoje ir aplinkinėse savivaldybėse galėtų būti vystomi pagal kultūros kelių principus bei kriterijus ir ateityje teikti paraiškas finansavimui iš Lietuvos kultūros tarybos, Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo bei kitų ministerijų priemonių.