Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresas.

Sausio 26-ąją, Visuotinėje Bažnyčioje pirmą kartą švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Romos, Šv. Angelės Meriči bažnyčioje, vyks kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresas.

Šv. Angelės Meriči parapija Romos Nomentano rajone (Via di Sant’Angela Merici, 57) buvo įkurta 1963 metais. Krikštyklos formą primenanti bažnyčia konsekruota 1967-siais. 2001 metais ją aplankė popiežius šv. Jonas Paulius II. Popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku „Purpuratis Patribus“ 2014 m. suteikė jai kardinolų-kunigų titulinės parapijos rangą.

Pirmą kartą kardinolas Tamkevičius apsilankė Šv. Angelės Meriči bažnyčioje praėjusių metų spalio 7 d. Nors ši parapija nėra labai gausi, tačiau sielovada gyvai išplėtota. Parapijos dangiškoji globėja šventoji Angelė Meriči, uršuliečių vienuolijos steigėja (XVI a.), yra žinoma dėl savo gailestingumo darbų.

Per minėtą susitikimą spalį parapijos ganytojai ir bendradarbiai jau domėjosi Lietuvos tikinčiųjų persekiojimu sovietmetyje bei asmenine kardinolo Tamkevičiaus tikėjimo patirtimi kalint dėl tikėjimo.

Dvasinio gyvenimo patirtimi ir liudijimu su parapijos bendruomene kardinolas Sigitas pasidalys ir savo ingreso Mišiose sausio 26-ąją, Dievo Žodžio sekmadienį.

Kardinolo iškili asmenybė ir šis popiežiaus Pranciškas paskyrimas yra dar vienas liudijimas Visuotinei Bažnyčiai apie tą kančių kelią, kurį nuėjo Bažnyčia Lietuvoje tuomet, kai jai teko patirti sovietinės valdžios represijas, o vėliau, atkurtos Nepriklausomybės metais, atgaivinti bažnytinį gyvenimą ir nelengvai gydyti padarytas žaizdas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos pranešimas plačiau – https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php…