Sutvirtinimo sakramentas

 

 

Jaunuolių ruošimas Sutvirtinimo sakramentui ŠILUVOS BAŽNYČIOJE

 

  • ą, galite užsirašyti internete, parapijos svetainėje www.siluvosparapija.lt. Tuo metu sudaroma pasiruošimo grupė, kuriai vadovauja tikybos mokytoja - katechetė, talkina jaunimo savanoriai. Informacija teikiama telefonu: 8 69855030. 
  • Sutvirtinimui gali ruoštis tie katalikai, kurie yra pakrikštyti ir priėmę Pirmąją Komuniją.
  • Rengiantis Sutvirtinimo sakramentui naudojama Kauno arkivyskupijos Katechetikos Metodinio Centro rekomenduojama programa bei metodine medžiaga, vedamas "Alfa" kursas jaunimui.
  • Užsiėmimai vyksta spalio - gegužės mėn. vieną kartą savaitėje Jono Pauliaus II namuose.

 

Suaugusiųjų ruošimas sutvirtinimo sakramentui Šiluvos bažnyčioje

 

  • Sutvirtinimui gali ruoštis tie katalikai, kurie yra pakrikštyti ir priėmę Pirmąją Komuniją bei Atgailos sakramentą.
  • Suaugusieji Sutvirtinimui ruošiami individualiai. Kreiptis į parapijos kleboną.

 

 Prašymo forma sutvirtinimo sakramentui -->>>

   
© Visos teisės saugomos