Dovana Šiluvos bazilikai

Vasario 13-ąją, artėjant į Lietuvos valstybės atkūrimo šventes, Šiluvos piligriminėje šventovėje su malda už Lietuvą, jos žmones buvo švenčiama Marijos diena. Šią dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikai po iškilmingų pamaldų buvo perduota ypatinga dovana – parapijos klebonui kun. Erastui Murauskui Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas įteikė vienos seniausių ir pirmųjų Romoje Didžiosios Švč. Mergelės Marijos bazilikos jubiliejinių durų plytą su įrašais ir dokumentais (Gailestingumo jubiliejaus proga šios durys, buvusios užmūrytos nuo 2000-ųjų krikščionybės jubiliejaus metų, atvertos didžiosiose Romos bazilikose, taip pat ir vyskupijų šventovėse. Per šį jubiliejų Gailestingumo durys buvo atidarytos ir Šiluvos bazilikoje).