DIDŽIOJO TRIDIENIO IR VELYKŲ SEKMADIENIO PAMALDŲ LAIKAS

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ ŠV. MIŠIOS Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje ketvirtadienį, balandžio mėn. 1 dieną – 18 val.

DIDYSIS PENKTADIENIS – VIEŠPATIES KANČIOS PAMALDOS balandžio 2 dieną – 18 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – VELYKNAKČIO ŠV. MIŠIOS BALANDŽIO 3 DIENĄ – 20 VAL.

VELYKŲ SEKMADIENIS –

PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIOS SEKMADIENĮ, BALANDŽIO MĖN. 4 DIENĄ – 8 VAL.
SEKMADIENĮ ŠV. MIŠIOS BUS AUKOJAMOS IR 12 VAL.