Devyndienis už Lietuvos vyskupus

Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų.
Beje, pal. Jurgis Matulaitis ganytojo pareigas ėjo tuo metu, kai prieš šimtą metų Lietuvoje ir Europoje siautėjo dar baisesnė pandemija – „ispaniškas gripas“!
Sausio 18-26 dienomis (arba sausio 19-27 d.) melskimės, prašydami pal. Jurgio užtarimo, devynias dienas jo litanija, malda prašant išgydymo mūsų ligoniams, kurie kenčia nuo viruso, ir Sekvencija į Šventąją Dvasią.
Per šį devyndienį už mūsų vyskupus melsis vienuolės, vienuoliai ir tikintieji, o kunigai aukos Mišias.
Tie, kurie melsis ne bažnyčiose, maldai kviečiami 20-22 val.