Category: Įvykiai

Šv. Juozapo diena Šiluvoje palydima šviesos ir muzikos garsų

Kovo 18 ir 19 dienomis Šiluvoje Apsireiškimo koplyčia bus apšviesta skirtingomis spalvomis, o aikštėje skambės muzika. 2021- ieji metai skelbiami Šeimos ir šv. Juozapo metais, o būtent kovo 19-oji minima kaip vieno iš nuolankiausių tėvų – šv. Juozapo diena, o...

Lietuvos vyskupai: kovo 6 d. bus meldžiamasi už mirusius nuo COVID-19

  Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. vasario 22–24 d. plenarinį posėdį 2021 m. vasario 22–24 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai...

Apsireiškimo koplyčios apšvietimo transliacija

Marijos dienos išvakarėse, vasario 12 d. 20.00 val. kviečiame Apsireiškimo koplyčios apšvietimo transliaciją stebėti tiesiogiai, Šiluvos šventovės facebook paskyroje, Mano Raseiniai tinklapyje ir Mano Raseiniai facebook paskyroje. ( Nuotrauka Aido Rimkaus )    

Popiežius įvedė Pasaulinę senelių ir senolių dieną

  Pasaulinė senelių ir senolių diena Bažnyčioje bus minima kasmet ketvirtąjį liepos sekmadienį, šiemet – liepos 25 dieną. Ši data parinkta dėl to, kad liepos 26-ąją liturgijoje minimas Jėzaus senelių šv. Joakimo ir Onos minėjimas. Apie Pasaulinės senelių ir senolių...

Gera žinia Šiluvos miestelio bendruomenei ir svečiams

  Skirta parama sudaro 96 972,00 Eur – 80 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (iš jų – 82 426,20 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 14 545,80 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos), Savivaldybė prisidės 20...

Kalėdos Lietuvoje. Vyskupų sveikinimai

Lietuvos vyskupai Kalėdų proga įvairiais kanalais, vaizdo žiniomis ir sveikinimo laiškais kreipėsi į tikinčiuosius, pabrėždami kitokį šių brangių iškilmių šventimą, tačiau drauge pažymėdami neįprastos padėties atskleidžiamas dvasines įžvalgas. Arkivyskupas Gintaras Grušas kalėdinėje vaizdo žinioje kviečia išgyventi ypatingas Kalėdas – sumažėjus...

Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis

  Lapkričio 24–26 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis Atsižvelgiant į karantino situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu. Daug dėmesio šiame posėdyje skirta katalikiškojo švietimo bei seminarijų pertvarkos klausimams. Vyskupai svarstė ir patvirtino vysk. A. Jurevičiaus vadovaujamos darbo grupės parengtus...

Kunigo Eduardo Simaškos 10 -ų mirties metinių paminėjimas

  Spalio 25 dieną , 12 val. Šv.Mišiose melsimės už kunigą, monsinjorą, prelatą, teologą, visų šiluviškių meiliai vadintą tėveliuku EDUARDĄ SIMAŠKĄ, iškeliavusį į Viešpaties namus prieš 10 metų. Po Šv. Mišių kviečiam visus į Piligrimų informacijos centrą (M. Jurgaičio g....

  Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2020 m. rugsėjo 22 d. plenarinį posėdį 2020 m. rugsėjo 22 d. Birštone vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai E....

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Šiluvos Jono Pauliaus II aikštėje Raseinių, Kelmės, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto merai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama skleisti religinio turizmo ir piligrimystės idėjas šalyje, vieningai skatinti lankyti religinius bei kultūrinius objektus ir kurti piligrimystės įvaizdį. Šios sutarties pasirašymo liudininkais...