2018 metai

06 14 Sutvirtinimo sakramentas
07 31 Vasaros stovykla
10 19 Kryžiaus kelias
12 12 Angelų sąskrydis