Šiluvos Apsireiškimo koplyčios autoriaus, architekto ANTANO VIVULSKIO (1877-1919) minėjimas.

9.00 Šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje minimas jos autoriaus mirties 100-metis.

13.30 Vaišės muziejaus salėje. Dr. Skirmantės Žeimienės paskaita apie A.Vivulskio kūrybą ir jo asmenybę bei originalių jo darbų pristatymas.