SKELBIMAI DIDŽIAJAI SAVAITEI
DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Šv.Mišių, Eucharistijos ir kunigystės įsteigimo diena
Dera dėkoti ir melstis už kunigus, kurių pasišventimo ir rankų dėka gauname patį
Viešpatį Švč.Sakramente ir visus kitus Jo mums paliktus sakramentus

ŠV.MIŠIOS – 18 val.

Po Mišių procesija į Garbinimo altorių. Vyks adoracija. Adoracijos metu bus klausoma
išpažinčių. Kviečiame nors valandėlę pabūti su Jėzumi Švč.Sakramente. Tegul Velykos
nebus be Kristaus, tarp daugybės praeinančių rūpesčių suraskime laiko ir Jam !

DIDYSIS PENKTADIENIS
Jėzaus Kristaus mirties diena

KRYŽIAUS PAGERBIMO PAMALDOS – 18 val.

Po pamaldų – procesija į kapą
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
ŠV.MIŠIOS – 20 val.

Prašome atsinešti žvakes žiburių liturgijai ir krikšto pažadų atnaujinimui.

SEKMADIENIS – VELYKOS

PRISIKĖLIMO ŠV.MIŠIOS SU PROCESIJA – 8 val.
Kviečiame į procesiją visus, o ypač vaikus ir jaunimą ! ! !
Kitos ŠV.MIŠIOS – 12 val.
PIRMADIENIS – VELYKŲ 2- OJI DIENA
ŠV.MIŠIOS: 12 val. Bazilikoje

Aleliuja ! Aleliuja ! Aleliuja