ŠILUVOS DEKLARACIJA

Dalinamės rugsėjo 12 d. viešai paskelbta Šiluvos deklaracija, kurią specialiai jai sukurtame internetiniame puslapyje prašoma perskaityti ir pasirašyti visų norinčių ir, žinoma, jai pritarančių. Švenčiant Šeimų dieną šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Šeimos-Amoris laetitia bei Šv. Juozapo metais, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas...

RUGPJŪTĮ MELDŽIAMĖS

  ŠVENTOJO TĖVO intencija – – už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje. ARKIVYSKUPIJOS intencija – – kad Šventosios Dvasios stiprinami mūsų Tėvynėje išlaikytume vienybės ir brolystės dovaną ir augtume pagarba vieni kitiems.

II – oji Pasaulinė palapinių šventė Šiluvoje

  Savaitės trukmės šventė, į kurią kviečiame visus, jaunus ir senus, šeimas su vaikais ir vienišus. Šventė skirta pasiruošusiems ne tik gauti patarnavimus, bet ir augti tarnaujant, palikti savo komforto zoną ir sekti Kristumi, patirti Jo meilės stebuklus ir tapti...

LIEPĄ MELDŽIAMĖS

  ŠVENTOJO TĖVO intencija – – kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę. ARKIVYSKUPIJOS intencija – – už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

Nauji kunigų skyrimai (2021 m. birželis )

  Kunigas Sigitas BITKAUSKAS, dirbantis policijos sielovadoje, paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu. Kunigas Skaidrius KANDRATAVIČIUS atleistas iš Vandžiogalos ir Labūnavos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti santuokas. Kunigas Julius GRIGONIS atleistas...

„Vocation Music Award Lietuva“ (liet. pašaukimo muzikos konkursas)

Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras ir Pašaukimų sielovados centras Kaune organizuoja krikščioniško jaunimo muzikos projektą „Vocation Music Award Lietuva“ (liet. pašaukimo muzikos konkursą) Konkurso tikslas yra skatinti jaunimą svarstyti pašaukimo, prasmės klausimais. Konkurso sąlygos prieinamos kiekvienam jaunuoliui, bent kiek mėgstančiam muzikuoti,...