MARIJOS DIENA ŠILUVOJE

  LAPKRIČIO 12 DIENĄ 13 – os valandų naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis. LAPKRIČIO 13 DIENĄ APSIREIŠKIMO koplyčioje 7 val. šv. Mišios 8 val. šv. Mišios 9 val. šv....

Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios

  2021 m. spalio 15 d. Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės, Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus,...

ŠILUVOS DEKLARACIJA

Dalinamės rugsėjo 12 d. viešai paskelbta Šiluvos deklaracija, kurią specialiai jai sukurtame internetiniame puslapyje prašoma perskaityti ir pasirašyti visų norinčių ir, žinoma, jai pritarančių. Švenčiant Šeimų dieną šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Šeimos-Amoris laetitia bei Šv. Juozapo metais, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas...

RUGPJŪTĮ MELDŽIAMĖS

  ŠVENTOJO TĖVO intencija – – už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje. ARKIVYSKUPIJOS intencija – – kad Šventosios Dvasios stiprinami mūsų Tėvynėje išlaikytume vienybės ir brolystės dovaną ir augtume pagarba vieni kitiems.

II – oji Pasaulinė palapinių šventė Šiluvoje

  Savaitės trukmės šventė, į kurią kviečiame visus, jaunus ir senus, šeimas su vaikais ir vienišus. Šventė skirta pasiruošusiems ne tik gauti patarnavimus, bet ir augti tarnaujant, palikti savo komforto zoną ir sekti Kristumi, patirti Jo meilės stebuklus ir tapti...