LIEPĄ MELDŽIAMĖS

  ŠVENTOJO TĖVO intencija – – kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę. ARKIVYSKUPIJOS intencija – – už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

Nauji kunigų skyrimai (2021 m. birželis )

  Kunigas Sigitas BITKAUSKAS, dirbantis policijos sielovadoje, paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu. Kunigas Skaidrius KANDRATAVIČIUS atleistas iš Vandžiogalos ir Labūnavos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti santuokas. Kunigas Julius GRIGONIS atleistas...

„Vocation Music Award Lietuva“ (liet. pašaukimo muzikos konkursas)

Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras ir Pašaukimų sielovados centras Kaune organizuoja krikščioniško jaunimo muzikos projektą „Vocation Music Award Lietuva“ (liet. pašaukimo muzikos konkursą) Konkurso tikslas yra skatinti jaunimą svarstyti pašaukimo, prasmės klausimais. Konkurso sąlygos prieinamos kiekvienam jaunuoliui, bent kiek mėgstančiam muzikuoti,...

TURIU TAU LAIKO

KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ NUO 16 VAL. IKI 18 VAL. ŠIOJE PAVĖSINĖJE TAVĘS LAUKS ŽMOGUS, TURINTIS TAU LAIKO. KVIEČIAM VISUS NORINČIUS ČIA ATSINEŠTI SAVO SKAUSMUS, DŽIAUGSMUS IR KLAUSIMUS. BUS GALIMA ATLIKTI IŠPAŽINTĮ, AR TIESIOG PASIKALBĖTI, PAŠVENTINTI ĮSIGYTĄ RELIGINĘ ATRIBUTIKĄ.

SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ

Prieš 30 metų, 1991 m. gegužės 19 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupu buvo konsekruotas mūsų kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Sveikiname EMINENCIJĄ!