Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčios apšvietimas

  Jau nuo vasario mėnesio, keliaujant link Šiluvos galima išvysti iš tolo pasitinkantį šviesos srautą – Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią. Skirtinga spalvų paletė, kuri vienu ar kitu kartu nušviečia koplyčią, nėra atsitiktinė, tačiau nešanti žinią. Šiluvos Apsireiškimo koplyčia apšviesta...

Lietuvos vyskupai: kovo 6 d. bus meldžiamasi už mirusius nuo COVID-19

  Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. vasario 22–24 d. plenarinį posėdį 2021 m. vasario 22–24 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai...

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš...

Apsireiškimo koplyčios apšvietimo transliacija

Marijos dienos išvakarėse, vasario 12 d. 20.00 val. kviečiame Apsireiškimo koplyčios apšvietimo transliaciją stebėti tiesiogiai, Šiluvos šventovės facebook paskyroje, Mano Raseiniai tinklapyje ir Mano Raseiniai facebook paskyroje. ( Nuotrauka Aido Rimkaus )    

Popiežius įvedė Pasaulinę senelių ir senolių dieną

  Pasaulinė senelių ir senolių diena Bažnyčioje bus minima kasmet ketvirtąjį liepos sekmadienį, šiemet – liepos 25 dieną. Ši data parinkta dėl to, kad liepos 26-ąją liturgijoje minimas Jėzaus senelių šv. Joakimo ir Onos minėjimas. Apie Pasaulinės senelių ir senolių...

Laiškas tikintiesiems

  Brangūs tikintieji,                                                                           ...

Devyndienis už Lietuvos vyskupus

Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų. Beje,...

Marijos diena ŠILUVOJE ir minimos 30-osios SAUSIO 13-osios metinės

  Dėl esamos pandemijos situacijos ir rekomendacijos nekirsti savivaldybių ribų, sausio 13-osios Marijos dieną ŠILUVOJE švenčiame likdami namuose ir dalyvaudami pamaldų transliacijose (bazilika bus uždaryta). Katechezė ir pamaldos bus transliuojamos Kauno arkivyskupijos Youtube kanalu, Šiluvos šventovės Facebook paskyroje, per „Marijos...

Gera žinia Šiluvos miestelio bendruomenei ir svečiams

  Skirta parama sudaro 96 972,00 Eur – 80 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (iš jų – 82 426,20 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 14 545,80 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos), Savivaldybė prisidės 20...

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems 2021 m. sausio 6 d.

  Brangūs tikintieji, Šiuo sunkiu laiku Kalėdų šventes sutikome kitaip nei įprastai. Saugodami vieni kitų sveikatą ir gyvybę, atsisakėme įprasto susibūrimo į iškilmingas pamaldas. Dėkojame visiems už supratimą, kantrybę ir už atsakingą laikyseną. Baigiantis metams tikėjomės, kad bus galimybė sugrįžti...