PAŠĖLĘ SAKSOFONAI

  Seniai gimęs saksofonų kvarteto Blattwerk moto „keturi saksofonai – keturios epochos“ išliko ir šioje programoje. Moto senas, programa nauja. Prieš kelis metus jau viešėję Lietuvoje, šiais metais sugrįžta su nauja programa, kurioje skambės didieji baroko bei klasikos opusai, romantizmo...

Lietuvos Vyskupų Konferencija

  Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į...

Pasaulinė palapinių šventė Šiluvoje

  PROGRAMA  07 20 15.00–17.00 Giedrius Ažukas, Jonavos krikščionių evangelikų bažvyčios pastorius 18.00 Šv . Mišios koplyčioje 07 21 10.00–12.00 Krikščioniška bendruomenė „Gyvieji akmenys‘‘ 15.00–17.00 br. kun. Gediminas Numgaudis OFM 18.00 Šv. Mišios koplyčioje.  Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, konferencija 20.00 Krikščioniškos...

Katalikiška vasaros stovykla

  PROGRAMOJE: kūrybinės dirbtuvės, malda, sportas, teminiai vakarai, žygiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Tavęs laukia energingi savanoriai, bendraminčiai, nauji draugai ir dar daugiau! Dalyvių amžius: 13–17 m. (grupės skirstomos pagal amžių). Laikas: 2020 m. rugpjūčio 18–23 d. (6 dienos, 5...

  Minint Šv. Jono Krikštytojo gimimą, birželio 24-ąją naujojo arkivyskupo sutiktuvės prasidės 11 val. prie Kauno arkikatedros durų. Iškilmingą Eucharistijos liturgiją arkivysk. K. Kėvalas švęs drauge su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais,...

  Birželio 12 d. (penktadienis) nuo 19 val. iki ryto 8 val. • 13-os valandų naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija laukiant Marijos dienos (Bazilikoje) Birželio 13 d. (šeštadienis) 8.00 • Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje) 9.00 • Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje) 10.00 • Šv. Mišios (Bazilikoje) 10.45 • Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)...

Tėvo diena

  KVIEČIAME Į PIRMĄ VIEŠĄ RENGINĮ ŠILUVOJE (PO DAUGIAU NEI DVIEJŲ MĖN.) LAUKO ERDVĖJE, AIŠKU, APRIBOJIMAI NIEKUR NEDINGO. VISŲ JŲ PRAŠOME LAIKYTIS. KADANGI IR DALYVIŲ SKAIČIUS YRA APRIBOTAS, PRAŠOME REGISTRUOTIS TEL. NR. 861621480 PAGARBIAI – ORGANIZATORIAI

Sekminių savaitgalis ir ligonių diena Šiluvoje

  Ateinantį sekmadienį švęsime Sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimą ir Bažnyčios gimtadienį. Tad šį ypatingą savaitgalį, užbaigiantį Velykų laiką, kviečiame jungtis į maldą ypatingai atveriant širdis Dievo Dvasiai! Tačiau dėl Covid-19 viruso grėsmės vis dar galiojančių valstybinių viešų renginių apribojimų...